Świadectwa charakterystki energetycznej

Świadectwo charakterystki energetycznej to dokument, sporządzany przez uprawnionego certyfikatora, określający zapotrzebowanie energetyczne budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody. Świadectwo przygotowuje się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, lub jeśli brak jest dokumentacji technicznej, wykonuje się inwentaryzacje budynku.

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje w Polsce konieczność sporządzania świadectwa charakterystki energetycznej dla każdego budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi.


Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E[kWh/(m²rok]
A niskoenergetyczny 20 do 45
B energooszczędny 45 do 80
C średnioenergooszczędny 80 do 100
D średnioenergochłonny 100 do 150
E bardzo energochłonny 150 do 250
F bardzo energochłonny ponad 250
Klasyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych
wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla: