Czynnoście przedprojektowe

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej należy wykonać szereg czynności poprzedzających projektowanie obiektu budowlanego. Do zakresu czynności przedprojektowych wykonywanych przez nasze biuro należą:Czynności te wykonujemy w zakresie adaptacji projektów typowych oraz przy projektowaniu indywidualnym.