Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Podstawowe wymagane dokumenty dla domu jednorodzinnego:

 1. Wypis z planu lub decyzja o warunkach zabudowy
  • Jeśli obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wypis i wyrys z planu
  • Jeśli nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Warunki dostawy wody, gazu oraz energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków
 3. Według aktualnych przepisów nie ma obowiązku przedstawiana warunków przyłączenia na etapie pozwolenia na budowę. Warto jednak o nie wystąpić. Warunki przyłączy uzyskuje się w miejscowych zakładach, wymagane są następujące dokumenty:
  Rodzaj przyłączaDokumenty wymagane do otrzymania warunków wykonania
  Przyłącze wodnemapa do celów opiniodawczych, kopia aktu własności
  Przyłącze energetycznemapa do celów opiniodawczych, kopia aktu własności, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania
  Przyłącze kanalizacyjnemapa do celów opiniodawczych, kopia aktu własności
  Przyłącze gazowemapa do celów opiniodawczych, kopia aktu własności, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania
 4. Mapa do celów projektowych
 5. Wykonanie mapy do celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie
 6. Wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na budowę
 7. Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę B1 - pobierz w formacie pdf/doc.
 8. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3 - pobierz w formacie pdf/doc.
 10. Dodatkowe dokumenty, uzgodnienia
 11. W niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie dodatkowych dokumentów, dotyczących m.in. prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenia badań archelogicznych, zjazd i włączenie do drogi publicznej i inne.
 12. Cztery egzemplarze indywidualnego projektu budowlanego lub adaptacji projektu typowego.


Przydatne strony internetowe



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: