Adaptacja projektów typowych

Adaptacja projektu typowego (gotowego) to najprostrzy sposób na budowę domu jednorodzinnego. Polega ona na dostosowaniu posiadanego projektu do posiadanej przez inwestora działki budowlanej. Adaptacja wykonywana jest przez uprawnionych projektantów w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. W naszym biurze oferujemy zamówienie projektu gotowego, wykonanie adaptacji oraz pomoc przy wszystkich etapach od wyboru projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Oferujemy również pomoc przy szeregu prac przedprojektowych - takich jak pomoc przy wyborze działki budowlanej, przygotowaniu wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i tym podobne.

Przed zakupem projektu gotowego należy dokładnie przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy - występują w nich często zapisy dotyczące dopuszczalnych wysokości, nachylenia i rodzaju dachu oraz inne. Na wielu obszarach w Powiecie Trzebnickim obowiązują również obszary ochrony konsewatorskiej, które narzucają dodatkowe wymagania do projektu obiektu budowlanego. Dlatego przed zamówieniem projektu gotowego zapraszamy na bezpłatne konsultacje w naszym biurze. Pozwoli to na wybranie optymalnego projektu gotowego dla danej działki.


W ramach adaptacji projektu typowego wykonujemy:

Zmiany, które można nanieść na projekt gotowy w ramach adaptacji dotyczą m.in. przesunięcia ścian działowych, zmiany wymiarów budynku, przesunięciu otworów okiennych i drzwionych, zmiany materiałów budowlanych. Możliwe są również zmiany dotyczące konstrukcji stropów i dachów. Należy jednak tak dobrać projekt gotowy, aby ilość zmian była stosunkowo mała, co pozwoli ograniczyć koszty adaptacji. Alternatywą dla adaptacji projektu gotowego jest indywidualny projekt budowlany.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oferujemy usługi w zakresie kierowania budową oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.